Naročilnica za naročilo zabojnika

1 1. korak

DARKO d.o.o.
Pot na Rakovo jelšo 58, 1000 Ljubljana
D.Š.: SI91923409
Matična št.: 1380605000
Direktor: Darko Crnogorac

NAROČILO ŠT:
(izpolni izvajalec)

NAROČNIK
PREDMET NAROČILA

Pokrov zabojnika:

S podpisom soglašamo, da bodo v kontejnerje odloženi le navedeni odpadki. V primeru, da bodo v postopku sortiranja ugotovljena odstopanja ima izvajalec pravico obračuna dodatnih stroškov po ceniku podjetja.

POOBLASTILO
Pooblaščam:

Pooblaščamo izvajalca za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistemu IS-ODPADKI.

SOGLASJE
Soglašam:

Soglašamo s prejemanjem računov in ostale dokumentacije izvajalca v elektronski obliki na


SOGLASJE
Soglašam:

Soglašamo s potrjevanjem naročil in opravljenih storitev preko SMS sistema izvajalca na številko

Podpis:
(Podpišite se tukaj)
Odstrani podpis
keyboard_arrow_leftNazaj
Naprejkeyboard_arrow_right