Politika zasebnosti

Politika Zasebnosti podjetja DARKO d.o.o.

 • Namen in zakonska podlaga

Podjetje DARKO d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje) želi za svoje stranke zagotoviti najboljšo storitev, kar vključuje tudi varovanje osebnih podatkov strank. V ta namen podjetje DARKO d.o.o. deluje v skladu z veljavno Slovensko in Evropsko zakonodajo kar vključuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR).

 • Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

DARKO d.o.o.

Pot na Rakovo jelšo 58

1000 Ljubljana

Matična številka: 1380605000

Davčna številka: SI91923409

e-poštni naslov: info@odvozodpadkov.eu.

 • Obdelovani podatki in osnove za obdelavo podatkov

Podatki, ki jih zbira in obdeluje podjetje DARKO d.o.o., so podatki o osebah in subjektih:

 • ki so potrebni za opravljanje dejavnosti podjetja. To so osebni podatki (Ime priimek, naslov, e-poštni naslov, ime podjetja, matična številka, davčna številka), sporočila, fotografije, načrti in druge vrste podatkov, ki so potrebni za pripravo ponudb, pripravo pogodb, izvajanje storitev, izdajanje računov in druge dejavnosti. Navedeni podatki so potrebni za poslovanje podjetja, saj brez njih ne mora opraviti storitve,
 • ki so potrebni za izpolnjevanje zakonskih zahtev in obveznosti. Storitve, ki jih opravlja podjetje, kar vključuje tudi prevoz, zbiranje in obdelavo odpadkov ureja slovenska zakonodaja, ki narekuje beleženje in obdelavo podatkov o opravljenih storitvah za določena časovna obdobja,
 • ki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa. To so podatki, ki jih je podjetje pridobilo iz javno dostopnih baz ali na drug način, ki se uporabljajo za namene trženja ipd. Podjetje pred uporabo tovrstnih podatkov preveri skladnost s Splošno uredbo o varstvu podatkov,
 • v uporabo katerih je izrecno privolila oseba ali subjekt. To so osebni podatki (Ime priimek, naslov, e-poštni naslov, ime podjetja, matična številka, davčna številka, strinjanje s splošnimi pogoji), sporočila, fotografije, načrti in druge vrste podatkov za soglasje za uporabo katerih je osebo ali subjekt zaprosilo podjetje.

Če oseba ali subjekt, katerega osebne podatke hrani ali obdeluje podjetje DARKO d.o.o, v določenem trenutku ne želi več, da poteka hramba ali obdelava teh podatkov in hramba ali obdelava teh podatkov ni zakonsko predpisana, lahko v ta namen kontaktira podjetje po elektronski pošti na info@odvozodpadkov.eu.

 • Zunanji hranitelji in obdelovalci podatkov

Podjetje sodeluje z zunanjimi obdelovalci in hranitelji podatkov s katerimi ima sklenjene pogodbe, in ki za njega hranijo in obdelujejo podatke izključno v obsegu določenemu v pogodbenih razmerjih. Gre za zunanje hranitelje in obdelovalce, ki za podjejte opravljajo predvsem računovodske storitve, e-poštne storitve in storitve spletne hrambe podatkov, storitve oglaševanja prek spleta in storitve socialnih omrežij. Podjetje ne posreduje podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 • Obdobja hrambe podatkov in možnost izbrisa

Podjetje DARKO d.o.o. hrani podatke dokler je to smiselno za izpolnitev namena hrambe ali obdelave podatkov. Dodatno podjetje hrani dokumente, ki jih je potrebno hrani za namen skladnosti z zakonodajo (npr. izdane račune in evidenčne liste) vsaj toliko časa kot je zakonsko predpisano. Po koncu hrambe se podatki anonimizirajo ali izbrišejo. Če oseba ali subjekt, katerega osebne podatke hrani ali obdeluje podjetje DARKO d.o.o, v določenem trenutku ne želi več, da poteka hramba ali obdelava teh podatkov in hramba ali obdelava teh podatkov ni zakonsko predpisana, lahko v ta namen kontaktira podjetje po elektronski pošti na info@odvozodpadkov.eu.

 • Piškotki

Spletno mesto https://odvozodpadkov.eu uporablja piškotke, predvsem za namen optimalnega delovanje spletne strani. Več o piškotkih in uporabi piškotkov si lahko preberete na https://odvozodpadkov.eu/piskotki/

 • Dostop do osebnih podatkov, popravki in izbris ter druge pravice

Oseba ali subjekt ima pravico vedeti ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, v kakšnem obsegu in za kakšen namen se obdelujejo, prav tako lahko zahteva, da se te mu te podatke posreduje. V kolikor želi oseba ali subjekt prenos svojih osebnih podatkov v strojno berljivi obliki lahko to zahteva v kolikor je to mogoče izvesti. Oseba ali subjekt lahko zahteva popravek osebnih podatkov, v kolikor so te netočni. Če oseba ali subjekt, katerega osebne podatke hrani ali obdeluje podjetje, v določenem trenutku ne želi več, da poteka hramba ali obdelava teh podatkov in hramba ali obdelava teh podatkov ni zakonsko predpisana lahko zahteva izbris. Oseba ali subjekt lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov oziroma zmanjšanje obsega obdelave osebnih podatkov, v kolikor je to  izvedljivo. Prav tako lahko oseba ali subjekt prekliče dovoljenje za nadaljnje obdelovanje osebnih podatkov v kolikor to ni zakonsko predpisano. Za uveljavljanje vseh navedenih pravic lahko oseba ali subjekt katerega osebne podatke se hrani ali obdeluje kontaktira podjetje po elektronski pošti na info@odvozodpadkov.eu.

Politika zasebnosti podjetja DARKO d.o.o. je objavljanja na spletni strani https://odvozodpadkov.eu/. Obiskovalci in uporabniki spletne strani se z uporabo strani strinjajo s to politiko zasebnosti.

Ljubljana, 29.5.2023