Darko d.o.o. – Z vami že od leta 1999!

Adaptacije, obnove, selitev in kupi odpadnega materiala so med seboj neločljivo povezani. 

Tu smo mi, da poskrbimo za prevzem in odvoz nastalih gradbenih odpadkov, starega pohištva, odpadnega lesa, zelenega odreza iz vrtov in drugih nenevarnih materialov, ki vam povzročajo preglavice. 

Na voljo so vam manjši kontejnerji (3,5 m³, 5 m³, 7m³, 10 m³, 12 m³) in večji, Abroll kontejnerji (10 m³, 15 m³, 20 m³, 30 m³, 40 m³).

Nudimo možnost najema za fizične osebe in podjetja. Na ta način odpadke ločujete sami, mi pa jih samo odpeljemo. Odpadke pa lahko v naš zbirni center vsak delovni dan pripeljete tudi sami.

Na voljo smo vam tudi za svetovanje, kako pravilno ločevati odpadke hkrati, ko nastajajo. 

Vaše odpadke prevzemamo skladno z zahtevami veljavne zakonodaje in ob tem poskrbimo za vsa ustrezna dokazila.

Šifrant klasifikacijskih številk
Zap. št. zbir. centra Številka in naziv odpadka
1 15 01 01 Papirna in karstonska embalaža ter embalaža iz lepljenke
115 01 03 Lesena embalaža
115 01 06 Mešana embalaža
117 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06
117 02 01 Les
117 02 02 Steklo
117 02 03 Plastika
117 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01
117 04 01 Baker, bron, medenina
117 04 02 Aluminij
117 04 03 Svinec
117 04 04 Cink
117 04 05 Železo in jeklo
117 04 06 Kositer
117 04 07 Mešanice kovin
117 04 11 Kabli, ki niso navedi v 17 04 10
117 05 04 Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
117 05 06 Material izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05
117 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07
117 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03
117 08 02 Gradbeni material na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01
117 09 04 Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedeni v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03